Jak wybrać adwokata do sprawy rozwodowej?

Adwokat to specjalista z dziedziny prawa. Zajmuje się udzielaniem szeroko pojętej pomocy sprawnej, a także reprezentuje swoich klientów przed sądami i urzędami. Jednymi z najczęściej prowadzonymi sprawami są rozwody. W ostatnich latach w Polsce do sądów wpływa ponad 100 tysięcy wniosków o rozwód rocznie. Dobry adwokat jest poszukiwany w celu zabezpieczenia interesów przy podziale majątku, a także podczas ustalania opieki nad dziećmi.

Różny przebieg rozprawy

Przebieg spraw rozwodowych może być bardzo różny. Zależy to od wielu czynników, w tym składników wspólnego majątku, dzieci małżeńskich i pozamałżeńskich, a także dowodów świadczących o winie rozkładu pożycia małżeńskiego. Prawo cywilne jest dziedziną dynamicznie rozwijającą się. Adwokat musi na bieżąco śledzić zmiany i na bazie swojej wiedzy świadczyć kompleksowe usługi pozwalające na reprezentowanie klienta od etapu pozwu sądowego do zakończenia postępowania.

Korzystne rozstrzygnięcia

Przy wyborze adwokata należy wziąć pod uwagę, że powinien on zadbać o jak najkorzystniejsze zakończenie procesu sądowego dla swojego klienta. W związku z tym musi mieć nie tylko głęboką wiedzę na temat stosowania prawa, lecz także psychologii, a szczególnie stosunków rodzinnych. Powinien opracować odpowiednią strategię obronną i pomoc przy ustaleniu wartości majątku oraz jego podziale. Dobry adwokat powinien utworzyć kilka możliwych scenariuszy zakończenia sprawy rozwodowej i przedstawić je swojemu klientowi. 

Dowody i dokumentacja

Adwokat jest osobą, która dba o interesy klienta w sądzie, nawet podczas jego nieobecności. Powinien gromadzić wszelkie dokumenty przydatne w całym procesie, a także przygotowywać nową dokumentację w razie potrzeby. Należy pamiętać, że małżonkowie po podjęciu decyzji o rozwodzie mogą przeprowadzić do samodzielnie. Zazwyczaj jednak istnieją powody do konfliktu, który trudno rozwiązać bez obecności osób trzecich. Dlatego wszelkie czynności, które mogą okazać się ważne podczas sprawy rozwodowej, warto potwierdzać w formie dokumentów na papierze.

Właściwa specjalizacja

Gwarancją otrzymania skutecznej pomocy prawnej jest wybranie adwokata, który skupia się na specjalizacjach związanych z prawem rodzinnym o opiekuńczym. Jednym z takich specjalistów jest adwokat Karol Kakowski i jego kancelaria adwokacka w Olsztynie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej. Bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych powoduje, że kancelaria jest w stanie zabezpieczyć interesy związane z podziałem majątku, opieką nad dziećmi, a jednocześnie nie zaniedbywać stanu psychicznego klienta. Jest to istotna różnica w stosunku do adwokatów prowadzących praktyki ogólne.

Elastyczne formy współpracy

Należy zwrócić uwagę, że niektóre sprawy rozwodowe przebiegają względnie łatwo, bo małżonkowie nie mają wobec siebie szczególnych roszczeń. Sytuacje konfliktowe mogą być związane z nieporozumieniami przy podziale wspólnego majątku, brakiem zgody na opiekę nad dzieckiem jednej ze stron lub występowaniem zobowiązań finansowych. Są to najczęściej występujące sytuacje, które komplikują przeprowadzenie sprawy. W wielu przypadkach kwestie finansowe nakładają się na spory rodzinne, dlatego adwokat powinien mieć elastyczne i nowoczesne podejście do klienta. Powinien wskazać prawdopodobieństwo uzyskania zakładanych rezultatów, a także wymienić warunki ich osiągnięcia. Fachowość adwokata będzie skutkować uzyskaniem korzystnego rozstrzygnięcia dla swojego klienta.